Pamukkale Üniversitesi en az 65 KPSS puan ile işçi alımına başlayacak! İşte müracaat hali

Posted by

Pamukkale Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’ üncü hususunun B fıkrası uyarınca Hemşire, Ofis İşçisi, Eczacı, Laborant, Psikolog, Röntgen Teknisyeni, Toplumsal Çalışmacı, Öbür Sıhhat İşçisi, Sıhhat Teknikeri, Mühendis, Spor Uzmanı, Tekniker, Teknisyen, Hasta Bakım çalışanı , Paklık çalışanı Sürücü ve Güvenlik Görevlisi takımlarına alım yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından görevlendirme yapacak olan kurum, yeniden beraberinden 65 KPSS puan koşulu arıyor. İşte müracaat koşulları ve sürecine ait merak edilen ayrıntılar…

BAŞVURU HALİ VE TARİHİ

Pamukkale Üniversitesi işçi alımı müracaatları 10 Ağustos 2022 tarihinde başlayıp 24 Ağustos 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar üniversitenin Kınıklı yerleşkesinde yer alan Rektörlük İşçi Daire Başkanlığına müracaatlarını şahsen yapmaları gerekiyor. Posta yolu ile yapılan müracaatlar ise mutlaka kabul edilmeyecek. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Adaylar şahsen müracaata gelmeden evvel www.pau.edu.tr adresinden ilan tarihi itibariyle yayımlanacak olan müracaat formunu çevrimiçi bilgisayar ortamından dolduracak daha sonra müracaat esnasında ıslak imzalı olarak ibraz edecektir.

2- Adayların müracaat formu bilgisayar ortamında doldururken mezuniyet bilgileri YÖKSİS web servisleri aracılığı ile alınacak, tercih edilen durumda istenen mezuniyet çeşidi sistemden seçilecektir. Adaylar şahsen müracaatını yapmadan evvel e-Devletten mezuniyet bilgilerini denetim etmeleri mezuniyet çeşidi çıkmaması halinde ise aday mezun olduğu okul ile irtibata geçerek YÖKSİS data tabanına mezuniyet kaydını yaptıracaktır.

3- Adayların KPSS puan çeşidi, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen durumda belirlenen KPSS puan çeşidi ve yılı ile uygun olmaması durumunda müracaat formu doldurma sürecini tamamlayamayacaktır.

4- Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi unvanına başvuracak adaylar İlan tarihi itibariyle Üniversitemiz yerleşkesi içinde bulunan MEDİKO sıhhat ünitesinden alınacak uzunluk ve kiloyu gösterir sıhhat raporunu müracaat esnasında ibraz edeceklerdir.

5- Adaylar diploma yahut e-devlet üzerinden alacakları mezuniyet dokümanlarını müracaat esnasında ibraz edecek ve fotokopisini teslim edeceklerdir.

6- Hijyen Dokümanı istenilen unvanlarda dokümanın aslı ibraz edilecek ve fotokopisini teslim edeceklerdir.

7- Kalorifer Ateşçisi Evrakı istenilen unvanda dokümanın aslı ibraz edilecek ve fotokopisini teslim edeceklerdir.

8- Şoför Dokümanı istenilen unvanlarda dokümanın aslı ibraz edilecek ve fotokopisini teslim edeceklerdir.

9- SRC2 Dokümanı istenilen unvanda dokümanın aslı ibraz edilecek ve fotokopisini teslim edeceklerdir.

10- Özel Güvenlik Kimlik Kartı aslı ibraz edilecek ve fotokopisini teslim edeceklerdir.

11- Teknisyen ve tekniker unvanını tercih eden adaylar istenilen alan kaidesini diploması yahut okulundan alacağı dokümanda ibraz etmesi zaruridir.

12- Adaylar istenilen dokümanların fotokopilerini müracaata gelirken temin etmeleri gerekmektedir.

13- Adaylar Covid-19 salgın hastalığı dikkat alarak müracaata yalnız gelmelidir.

14- İlanda istenilen doküman yahut sertifikalara ilan tarihinden evvel sahip olunması gerekmektedir.

15- Deneyim istenen konumda müracaat yapacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alacakları SGK (unvan bazlı) hizmet evrakı ve iş yerinden alacakları ilgili mezuniyet alanında en az 2 (iki) yıl çalıştıklarını gösterir çalışma evrakı.

BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunda belirtilen genel kuralları taşımak.

3- 657 sayılı Kanunu’nun 53’üncü husus kararları gizli kalmak kaydı ile vazifesini devamlı yapmasına mani olabilecek beden yahut akıl hastalığı bulunmamak.

4- Çeşitli KHK ile kamu vazifesinden çıkarılanlar ve kamu vazifesine iadesi reddedilenler müracaatta bulunamaz.

5- Askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.

6- 2020 yılı KPSS (B) kümesi (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) imtihan sonuç dokümanına sahip olmak.

7- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Nöbet tarzı çalışmaya pürüz bir durumumun bulunmaması.

9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususu mucibince kontratlı olarak istihdam edilenler, hizmet kontratına ters hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut kontrat devri içerisinde Bakanlar Heyeti kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler.

10- Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların Ek 6’ ncı unsuru yeterince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet mukavelesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

11- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” yeterince kontrat yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden mukavele imzalanacak aday ile irtibata geçilecektir

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.